Raport SUBSKRYPCJE PL 2019

Dziękujemy

Egzemplarz raportu został wysłany na twojego maila,
jeśli nic nie dostałeś kliknij tutaj.

  • Nowa edycja pierwszego przekrojowego raportu o ekonomii subskrypcji w Polsce.
  • Kompleksowa analiza zjawiska ekonomii subskrypcji na polskim rynku, opatrzona komentarzami ekspertów.
  • Dane z badania konsumenckiego przeprowadzonego w 2019 roku na próbie 2 tys. respondentów (IQS na zlecenie Fundacji Digital Poland).
  • Bogata graficzna wizualizacja danych.

Ekonomia subskrypcji jest jednym z najważniejszych zjawisk kształtujących światową gospodarkę cyfrową. Sprzedaż towarów i usług w modelu abonamentowym staje się stopniowo standardem w coraz większej ilości branż. Ma to istotny wpływ na sposób, w jaki konsumenci oraz biznes myślą o własności, wzajemnych zobowiązaniach, rentowności i rozwoju.

W kompleksowej analizie przeprowadzonej na potrzeby tego raportu uwzględniono 16 kategorii usług abonamentowych obecnych na polskim rynku. W toku badania:

  • zweryfikowano poziom znajomości usług subskrypcyjnych wśród polskich konsumentów,
  • zbadano ich opinie na temat tego modelu dystrybucji,
  • sprawdzono, kto i w jaki sposób obecnie najchętniej uczestniczy w handlu subskrypcyjnym,
  • przeanalizowano bariery rozwojowe dla biznesu subskrypcyjnego,
  • dokonano prognozy dla rozwoju tego modelu w najbliższych latach.