Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Zostając na niej, zgadzasz się na warunki korzystania, które znajdziesz tutaj.

That is just a beggining!
Stay tuned!

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do tytułu Digital Shapers

Zapraszamy do wypełnienia formularza. Prosimy o zgłoszenie wybranego przez siebie kandydata. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: digitalshapers@digitalpoland.org

Dane osoby zgłaszającej kandydata

Dane kandydata

Kategoria, w której zgłaszany jest kandydat *

  • Ta kategoria promuje cyfrowe kompetencje i projekty edukacyjne. Wyróżnia osoby, które wspierają procesy zmian ku gospodarce cyfrowej poprzez edukację, promują Polskę w zakresie cyfryzacji i nowych technologii na świecie, wdrażają nowe rozwiązania w sektorze publicznym. Osoby nominowane w tej kategorii pracują w sektorze edukacyjnym lub sektorze administracji publicznej. Są innowatorami w zakresie programów edukacyjnych.

  • Osoby nominowanej w tej kategorii osiągnęły wybitne sukcesy w zakresie rozwoju swojego przedsiębiorstwa w kierunku wykorzystującego nowe technologie. Zmiany te mogą dotyczyć firm, urzędów czy instytucji. Ich przedmiotem mogła być infrastruktura technologiczna, ale nie tylko. Mogła to być też zmiana kultury organizacyjnej, budowanie otwartego i elastycznego środowiska z nastawieniem na globalną gospodarkę. W tej kategorii punkt ciężkości położony jest na proces, nie na zwrot z inwestycji. Ta kategoria dotyczy przedstawicieli firm z wieloletnią tradycją, nie start up’ów.

  • Osoby nominowane w tej kategorii zapewniają młodym przedsiębiorcom niezbędne wsparcie i zasoby finansowe. Są one w pełni dedykowane inwestycjom w spółki technologiczne, na różnym etapie ich rozwoju. Mogą to być zarówno dostarczycielem kapitału, jak i osobami ten proces wspierającymi. Osoby nominowane powinny mieć co najmniej kilkuletni trackrecord inwestycyjny, jak również doświadczenie w exitach/follow-on’ach. Do nagrody mogą być nominowane osoby zarówno odpowiedzialne za wybrane inwestycje, jak i Chief Investment Officer’owie wybranych Funduszy inwestycyjnych. Nominowane mogą być także osoby pełniące role „aniołów biznesu”, jednak tylko w przypadku potwierdzonego zaangażowania w kilka projektów, udzielania bieżącego wsparcia spółkom, jak i udokumentowanym sukcesom wybranych firm. Nominowane mogą być także osoby związane z programami akceleracyjnymi, jednak tylko w przypadku potwierdzonego kolejnych rund finansowania spółek wspieranych w ramach tych programów. Nominowane osoby muszą skupiać swoją działalność na rozwoju polskich przedsięwzięć, w skali zarówno krajowej, europejskiej jak i globalnej.

  • Ta kategoria wyróżnia osoby, które tworzą firmy oparte na innowacyjnym produkcie, usłudze lub zastosowaniach. Osoby nominowane w tej kategorii projektują najważniejsze technologie przyszłości w Polsce. Osoby wdrażające innowacje spowodowały, że ich przedsiębiorstwo funkcjonuje w obecnie w zupełnie nowym, innowacyjnym modelu. Osoby nominowane z odwagą skalują biznes globalnie i budują markę Polski na świecie.

  • Osoba nominowana w tej kategorii posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe. Otwiera nowe obszary dla biznesu, buduje też kompetencje przyszłości. Dzięki wyjątkowej osobowości i pomysłowości nakreśla i przewiduje trendy gospodarki jutra.

Informacje o kandydacie

Dziękujemy za wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia.