Zaznacz stronę

Jesteśmy grupą spółek, dla których priorytetem jest sprawnie funkcjonująca gospodarka cyfrowa. Dlatego założyliśmy fundację DIGITAL POLAND.

Chcemy w najlepszy sposób wykorzystać doświadczenia założycieli oraz know-how naszych przyszłych członków.

Celem fundacji Digital Poland jest stworzenie w Polsce warunków do rozwoju europejskiego centrum cyfrowych innowacji, pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki oraz przyczynianie się do wzrostu dobrobytu społeczeństwa. Fundację aktywnie wspiera wyższa kadra zarządzająca, która jest gwarantem realizacji ambitnych celów i wysokich standardów.

Jesteśmy entuzjastami nowych technologii, zwłaszcza jeśli są one wykorzystywane w inteligentny sposób do uzyskiwania lepszych wyników i poprawy jakości życia. Chcemy wprowadzać zmiany dzięki realizowanym przez nas programom i inicjatywom. Wierzymy, że współpraca, która wychodzi poza ramy sztywnych podziałów struktur organizacyjnych jest możliwa.

Mamy duże ambicje i chcemy wprowadzać zmiany na lepsze.

Członkostwo i udział

Jeden cel: kształtowanie transformacji cyfrowej

Nasza oferta

Zapraszamy do współpracy korporacje, MŚP, startupy, regiony, środowisko akademickie i osoby prywatne, które mogą stać się częścią działań rozwojowych i kształtować program fundacji.

Członkowie Digital Poland

KONTAKT

Fundacja Digital Poland
email: [email protected]