Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Zostając na niej, zgadzasz się na warunki korzystania, które znajdziesz tutaj.

Globalne wskaźniki ekonomiczne - gdzie jesteśmy?

Chcąc pokazać miejsce, jakie zajmuje Polska w obszarze cyfryzacji, należy odnieść się do szerszej perspektywy – globalnych wskaźników ekonomicznych, będących miarą przedsiębiorczości, innowacyjności oraz konkurencyjności.

Globalny Wskaźnik Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Index)

Publikowany co roku przez Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI).
Wskaźnik mierzy jakość i dynamikę ekosystemów przedsiębiorczości na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w 137 państwach.
W 2018 r. pierwsze miejsce w rankingu zajęły Stany Zjednoczone, drugie Szwajcaria, trzecie Kanada. Polska znalazła się dopiero na miejscu 30.

Globalny Indeks Innowacyjności (Global Innovation Index)

Opracowywany przez Uniwersytet Cornell, który uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów, INSEAD oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej.
Indeks dostarcza szczegółowe dane dotyczące stanu innowacji w 126 państwach. Jego wskaźniki badają m.in. środowisko polityczne, edukację, infrastrukturę i biznes.
W 2018 r. pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria, drugie Holandia, trzecie Szwecja. Polska znalazła się na 39.  pozycji.

Globalny Wskaźnik Konkurencyjności ( Global Competitiveness Index)

Publikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne.
Indeks określa zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długotrwałego wzrostu gospodarczego. Obejmuje dane statystyczne z organizacji uznanych na forum międzynarodowym m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego oraz różnych wyspecjalizowanych agencji Narodów Zjednoczonych np. UNESCO.
W 2018 r. pierwsze miejsce zajęły Stany Zjednoczone, drugie Singapur, trzecie Niemcy. Polska znalazła się na 37. miejscu w rankingu.

Ranking Światowej Konkurencyjności Cyfrowej (World Digital Competitiveness Ranking)

Ranking publikowany przez IMD (International Institute for Management Development).
Składa się z trzech czynników – wiedzy, technologii i gotowości na przyszłość. Wiedza sprowadza się do konieczności odkrywania know – how, zrozumienia i budowy nowych technologii. Technologie oznaczają ogólny kontekst, który umożliwia rozwój technologii cyfrowej. Gotowość na przyszłość z kolei określa poziom przygotowania kraju do wykorzystywania transformacji cyfrowej.
Polska zajęła w 2018 r. 36. miejsce w rankingu.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

Indeks DESI, czyli Digital Economy and Society Index publikowany jest co roku przez Komisję Europejską i pokazuje postęp cyfrowy 28 krajów należących do Unii Europejskiej. W 2018 roku Polska znalazła się na 24. miejscu, utrzymując pozycję z roku 2017.

Kraje oceniane są w pięciu obszarach: łączności, kapitału ludzkiego, wykorzystania możliwości internetu przez obywateli, integracji technologii cyfrowych oraz wykorzystania e-usług w sektorze publicznym.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Polska poprawiła swoje miejsce w rankingu pod względem łączności i kapitału ludzkiego. Lepiej też wypadamy biorąc pod uwagę wyniki w zakresie korzystania z internetu, integracji technologii cyfrowej i cyfrowych usług publicznych. W raporcie z 2017 roku napisano, że Polska poczyniła widoczne postępy w zakresie rozwoju mobilnych usług szerokopasmowych oraz szybkich i ultraszybkich łączy szerokopasmowych, natomiast postępy dotyczące wszystkich wskaźników kapitału ludzkiego były umiarkowane. Pomimo częstszego korzystania z połączeń wideo, sieci społecznościowych i zakupów przez internet Polska spadła w rankingu, jeśli chodzi o korzystanie z internetu. Utrzymała tę samą pozycję w przypadku integracji technologii cyfrowej pomimo znacznej poprawy w zakresie elektronicznej wymiany informacji, korzystania z usług w chmurze i e-fakturowania.

Polska, według autorów indeksu, należy do grupy państw osiągających niskie wyniki. Autorzy zestawienia podkreślają, że mamy sporo do nadrobienia względem innych krajów Unii Europejskiej.